Hardware - Iogrup
Gestió documental. Factura electrònica i digitalització certificada
IO GRUP SCP possa a la seva disposició una nova solució de digitalització certificada que li permetrà destruir les factures en paper tras la seva digitalització.

(Complint amb la nova llei del Ministeri de Economia i Hisenda d'Octubre de 2007)
Factura electrònica i digitalització certificada
La Digitalització certificada és el procés de pel qual transformem un document físic en electrònic, i per tant és un procés pel qual estalviem temps, espai, paper, costos, trameses, etc. Aquest procés es fa escanejant el document en qüestió i incorporant la firma electrónica per donar-li validesa d'original.
digitalització - validació - legalització
En el context de la facturació electrònica, la digitalització certificada suposa transformar d'una manera legal i per un procediment autoritzat per l'Agència Tributària, les factures rebudes en un arxiu electrònic que, igual que en les factures emeses, permetrà la recerca i localització dels documents. Ara ja existeix algun procediment per qual la firma electrònica ja s¡incorpora en la pròpia màquina d'escanejar, amb la qual cosa el procediment ja no pot ser més simple.
El ventall de possibilitats que obre la digitalització certificada és immens, i hi haurà empreses que, amb una mínima visió de futur, en poc temps podran tenir tot el seu arxiu totalment desmaterialitzat i, el que encara és més important, ja no generaran més paper editat amb l'estalvi econòmic que pot suposar, no només del paper i la seva edició sinó tot el procediment d'arxiu.
El moment oportú per començar a implantar aquests sistemes és ara: el cost d'implantació és molt baix i per moltes raons, des del punt de vista ecológic fins l'econòmic, principalment:
  • Estalvi de costos per l'emissor i pel receptor, derivat de la supressió de paper, de la tramesa electrònica en front de la tramesa per via postal.
  • Millora de l'eficiència: la lliberació de tasques administratives i reducció dels temps de gestió.
  • Integració als sistemes de comptabilitat i control de l'empresa.
  • Optimització del procés de comptabilitat.
  • Informació en temps molt més curt.
  • Increment de la seguretat.
La decisió de passar-se a la facturació electrònica i a la digitalització certificada no te per que estar condicionada a la dimensió de l'empresa o a la quantitat de documentació que es generà.
Emmagatzemi les seves factures en format digital estalviant costos en espai i temps.
Accedeixi a la informació d'una forma rápida i efectiva.
Aquesta solució s'integra amb altres processos de gestió documental per tant reduirà costos a mitjà termini.
Sol·liciti més informació Telèfon. 938 053 846 - Fax 938 017 023
 
© 2009 - IO GRUP SCP
C/ del Clos, 3 - 1er. Of. 3 - 08700 Igualada (Barcelona) - Tel. 938 053 846 - Fax 938 017 023